Tävlingsregler

Vinsten består av att vinnaren får delta i en Store Run i Bolagets butik Flying Tiger Copenhagen Sergelgången (”Butiken”). Store Run består av att vinnaren ska samla på sig så många produkter som möjligt under 60 sekunder. Under förutsättning att vinnaren passerar angiven mållinje inom 60 sekunder och i övrigt agerar i enlighet med instruktioner för Store Run angivna i tävlingsvillkoren och/eller av Bolaget på plats i Butiken vinner vinnaren produkterna i målzonen.”

Vinst kan ej överlåtas eller bytas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Produkter ingående i vinsten omfattas inte av Bolagets sedvanliga regler för öppet köp. För fel i produkterna ansvarar Bolaget i enlighet med Konsumentköplagen.

Vinnaren ska ersätta Bolaget för eventuella skador som vinnaren av uppsåt eller oaktsamhet orsakar på Bolagets produkter eller Butiken under Store Run, med undantag för produkter som vinnaren lagt i kundvagnen och därför tillfaller vinnaren.

Vinnaren åtar sig att bära kläder/accessoarer som anvisas och tillhandahålls av Bolaget under genomförandet av Store Run.

Under genomförandet av Store Run får vinnaren endast plocka produkter och inte t.ex. presentkort och får inte ösa ner varor i kundkorgen.

Bolaget förbehåller sig rätten att (a) filma och intervjua vinnaren under och i samband med Store Run (b) fritt använda filmen, vinnarens namn och vinnarens tävlingsbidrag i marknadsföringssyfte och i Bolagets och dess koncernbolags/samarbetspartners sociala medier.

Bolaget tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka deltagande i tävlingen eller dess slutresultat.

Vinnaren deltar i Store Run på egen risk och Bolaget kan inte hållas ansvarig för eventuella uppkomna skador i samband med detta.

Bolaget förbehåller sig rätten att (1) diskvalificera deltagare som agerar i strid med tävlingsvillkoren och (2) utesluta produkter från vinsten för det fall vinnaren har agerat i strid med instruktioner för Store Run angivna i tävlingsvillkoren och/eller av Bolaget på plats i Butiken.

Deltagare godkänner samtliga tävlingsvillkor genom att delta i tävlingen.