Susanne charmar hela RIX MorronZoo med sitt fantastiska skratt.