RIX FM och OKQ8 Bank drygar ut din semesterkassa under hela sommaren. Varje dag!
Vinn 1000 kronor att unna dig något extra för!

Sommaren är här! Och sommaren brukar kosta på med resor, boende och nöjen! RIX FM vill tillsammans med OKQ8 Bank dryga ut din semesterkassa.

Gör så här:

-Fyll i formuläret nedan
– Motivera i ditt svar svar vad du ska göra för vinstpengarna
– RIX FM väljer ut tävlande med bäst motivering
– Vi utser en vinnare i Rix FM, dagligen under hela sommaren (v.26-31)!

Vinstspecifikation:
999 kr som sätts in på ditt konto enligt gällande tävlingsregler (Ingen vinstskatt utgår på belopp under 1000 kr)

RIX FM’s semesterkassa presenteras av OKQ8 Bank – Kort och lån som gör din resa bättre. Varje dag.

OKQ8 Bank. Bra lån och förmånliga kort som gör din resa bättre. Varje dag.
OKQ8 Bank finns till för dig som vill lägga dina pengar på att resa bättre. Varje dag.

Fält som är markerade med en * är obligatoriska.

Läs tävlingsreglerna längre ner på sidan


OKQ8 Bank. Bra lån och förmånliga kort som gör din resa bättre. Varje dag.
OKQ8 Bank finns till för dig som vill lägga dina pengar på att resa bättre. Varje dag.
Därför har vi tagit bort alla onödiga avgifter, som uppläggningsavgifter för lån och årsavgifter på kort.
OKQ8 Lån ger dig möjligheten att enklare förverkliga dina planer på att köpa t ex en ny bil, MC eller moped. Vi kräver ingen säkerhet och du slipper startavgifter. Dessutom får du 500 kronor att tanka för på OKQ8 när du lånar hos oss.

Med våra olika kort får du en bättre resa. Du slipper årsavgifter, får återbäring på dina köp, rabatter, medlemserbjudanden och ränta på pengar du sätter in på kortet. Och du tankar smidigt på någon av våra 700 stationer över hela Sverige!
Vårt lån och våra kort ger dig helt enkelt en oslagbar kombination som gör det smidigt och enkelt att resa. Varje dag.

Tävlingsregler
Arrangören av denna tävling är MTG Radio och stationen RIX FM med OK-Q8 Bank AB som sponsor. Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor och intygar att du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att delta i tävlingen.

Tävlingsperioden pågår mellan den 2017-06-23 och 2017-08-06

Du deltar i tävlingen genom att via aktuell kampanjsida anmäla dig med en motivering. Varje dag perioden v. 26-31 drar vi en vinnare som får 999 kr att dryga ut semesterkassan med.

MTG Radio utser vinnande bidrag dagligen, bidrag med bäst utformat motivering, detta görs av en jury bestående av programchef och promotion manager på MTG Radio

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren

Vinstspecifikation : 999 kr att dryga ut semesterkassan med. Beloppet betalas ut på angivet bankkonto den 25:e juli/aug (OBS brytperiod 10:e varje månad = Vinst 26 juni – 10 juli får utbetalning 25 e juli och vint 11 juli-5 aug får utbetalning 25e augusti). Ingen vinstskatt utgår på belopp under 1000 kr

MTG Radio följer Personuppgiftslagen. MTG Radio (org. nummer: 556365-3335, adress: Box 17115, 104 62 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen, vilka endast kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen i syfte att administrera tävlingen och dess ändamål (vinstadministration). MTG Radio kan först efter samtycke från den tävlande dela med sig av personuppgifter till OKQ8 Bank, i de fall den tävlande kryssat i att de önskar mer information/ erbjudanden. Tävlande har rätt att få information om vilka uppgifter om denne som behandlas av MTG Radio genom att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran ställd till ovanstående adress, och kan också vända dig till denna adress för att begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift

Anställda inom koncernen MTG, OKQ8 , deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i MTG Radios/RIX FMs tävlingar.

MTG Radio/RIX FM är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför MTG Radio/RIX FMs rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan tekniskfunktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik, problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommer fram till MTG Radio, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter eller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.
MTG Radio/RIX FM ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.