RIX FM och FOREX Bank drygar ut din semesterkassa under hela sommaren. Varje vardag! Vinn 1000 kronor att unna dig något extra för!

Sommaren är här! Och sommaren brukar kosta på med utlandsresor, boende och nöjen! RIX FM vill tillsammans med FOREX Bank dryga ut din semesterkassa.

Gör så här:
1. Motivera i ditt svar svar vad du ska göra för vinstpengarna (du kan tävla en gg/dag)
2. RIX FM väljer genom en jury ut tävlande med bäst motivering
3. Vi utser en vinnare i RIX FM, dagligen efter kl 11:30 under hela sommaren (v.26-30)!

Vinstspecifikation:
1000 kr som sätts in på ditt konto enligt gällande tävlingsregler(eventuell vinstskatt betalas av vinnaren).

RIX FM’s semesterkassa presenteras av FOREX Bank – Kom ihåg att växla innan du reser

Trevlig semester önskar

Fält som är markerade med en * är obligatoriska.

Läs tävlingsreglerna längre ner på sidan

 

LILLA KONTANTSKOLAN med FOREX Bank

I Sverige har vi kommit väldigt långt när det gäller betalningslösningar: Vi använder allt mindre kontanter och har nästan glömt hur de funkar. Och framför allt glömmer vi lätt att borta inte är som hemma, och att man verkligen behöver kontanter på resan. Räkna med är att nästan 4 av 5 köp fortfarande sker med kontanter i Europa, så kom ihåg att växla innan du reser.

Tävlingsregler – RIX FMs semesterkassa

Arrangören av denna tävling är Nordic Entertainment Group (NENT Group) och stationen RIX FM med FOREX Bank AB som sponsor. Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor och intygar att du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att delta i tävlingen.

Tävlingsperioden pågår mellan den 2017-06-25 och 2017-07-31

Du deltar i tävlingen genom att via aktuell kampanjsida anmäla dig med en motivering som beskriver vad pengarna ska användas till. Dina lämnade uppgifter sparas under tävlingsperioden. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen får arrangör och sponsor rätt att använda bidraget (anonymt), utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom dess normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Du kan skicka in motivering en gång per dag. Varje vardag efter kl. 11:30 under perioden v. 26-30 utses en vinnare som får 1000 kr att dryga ut semesterkassan med.

NENT Group utser vinnande bidrag dagligen, bidrag med bäst utformat motivering. Detta görs av en jury bestående av programchef och promotion manager på NENT Group. Detta beslut, liksom övriga beslut av juryn, kan inte överklagas.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren

Vinstspecifikation: 1000 kr att dryga ut semesterkassan med. Beloppet utbetalas på angivet bankkonto inom 2 månader 25:e juli/aug (OBS brytperiod 10:e varje månad = Vinst 26 juni – 10 juli får utbetalning 25:e juli och vinst 11 juli-5 aug får utbetalning 25:e augusti).

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med NENT Groups integritetspolicy.

Anställda inom koncernen NENT GROUP, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i NENT Groups/RIX FMs tävlingar.

Anställda inom koncernen FOREX Bank, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i NENT Groups/RIX FMs tävlingar

NENT Group/RIX FM är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför NENT Group/RIX FMs rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan tekniskfunktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik, problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommer fram till NENT Group, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter eller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.
NENT Group/RIX FM ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.

I händelse av tvist över reglerna, resultatet eller andra ärenden i relation till tävlingen kommer NENT Groups beslut att vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Vid misstanke om fusk i något avseende äger NENT Group rätt att diskvalificera bidrag.