Med ett snabbtänkt huvud och en rapp tunga, kan du vinna upp till 10 000 kr varje vardagsmorgon i RIX MorronZoo!

Klockan 06:30 startar Lailas ordjakt, där du på 30 sekunder ska leverera 10 ord i olika kategorier. Alla ord ska börja med samma bokstav, denna bokstav bestäms vid tävlingsstart av RIX MorronZoo. Om du fastnar på ett ord, säger du pass, vi hoppar tillbaka till den kategorin senare, om tiden räcker till…

Exempel på tävling med bokstaven G:
Kategori: Frukt = Grapefrukt
Kategori: Grönsak = Gurka
Kategori: Färg = Grön

Lycka till!


Vinstspecifikation:
Du vinner 100 kr/rätt ord, sätter du samtliga 10 ord vinner du 10 000 kr.
Vinstskatt betalas av vinnaren