Med ett snabbtänkt huvud och en rapp tunga, kan du vinna upp till 10 000 kr varje vardagsmorgon i RIX MorronZoo!

Klockan 06:30 startar Lailas ordjakt, där du på 30 sekunder ska leverera 10 ord i olika kategorier. Alla ord ska börja med samma bokstav, denna bokstav bestäms vid tävlingsstart av RIX MorronZoo. Om du fastnar på ett ord, säger du pass, vi hoppar tillbaka till den kategorin senare, om tiden räcker till…

Exempel på tävling med bokstaven G:
Kategori: Frukt = Grapefrukt
Kategori: Grönsak = Gurka
Kategori: Färg = Grön

Lycka till!Vinstspecifikation:
Du vinner 100 kr/rätt ord, sätter du samtliga 10 ord vinner du 10 000 kr.
Vinsten utbetalas som lön inom 2 månader efter vinsttillfälle, vinstskatt betalas av vinnaren


KIND
Kind som i omtänksam. Detta genomsyrar hela vår verksamhet. Ser man
till hela distributionskedjan är just omtänksamhet vägen framåt, med
varsamhet och hållbarhet i fokus. Detta är en förutsättning för att vårda de
resurser, grödor och kunskap som hanteras i processen.

OF
Of som i gentemot. Detta ord binder ihop KIND och HUMAN och skapar
på så sätt en kreativ konflikt. Samtidigt som vi i denna fras påstår att
grönsakerna blir, tack vare den gedigna handpåläggningen från kunniga
medarbetare på Daily Greens, nästintill mänskliga – så påstår vi även att
detta är mycket större än så. Hela distributionskedjan är nämligen
omtänksam gentemot människorna och världen vi lever i.

HUMAN
Human som i mänskligheten. Varhelst i processen, i kedjan mellan frö och
tallrik, har vi alltid en påverkan på det vi hanterar. Vårt synsätt och vårt
engagemang är sprunget ur en längtan att göra skillnad för jorden och
människorna i den. Det är så här vi visar omtänksamhet gentemot
mänskligheten. Allt för att bidra till en bättre värld.

@dailygreens_se   #dailygreens_se

NENT:s generella tävlingsregler