Tävlingsregler.

Arrangören av denna tävling är Nordic Entertainment Group Radio (NENT Group Radio) (org. nummer: 556365-3335, adress: Box 17115, 104 62 Stockholm). Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor och intygar att du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att delta i tävlingen.

Anställda inom NENT Group, MTG, samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i denna tävling. Vinstskatt betalas av vinnaren. Vinst betalas ut i anslutning till den 25e beroende på när man deltagit i tävlingen. Dock senast tre månader efter deltagande.

NENT Group Radio ansvarar inte för extra kostnader i samband med vinsten. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

‍Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

‍Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.

‍Om NENT Group inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren inom tio (10) dagar från det att tävlingen avgjorts, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.

NENT Group Radio förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

NENT Group Radio är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med NENT Groups integritetspolicy. NENT Group ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen. Vidare ansvarar NENT Group inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av NENT Groups webbsidor.