* För att delta i tävlingen måste du vara minst 18 år.
* Tävlingen startar 9/5 och pågår fram till 13/5 kl. 23.59
* Kampanjen arrangeras av Viking Line och Visit Åland R.F. Visit Åland förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller avsluta kampanjen om exceptionella omständigheter skulle förhindra att kampanjen genomförs.
* Du kan delta i tävlingen endast via Star FM
* Du kan bara delta en gång i tävlingen.
* Vinnaren utses slumpmässigt genom tävling på Star FM
* Vinnarna kontaktas personligen av Viking Line
* Priset inkluderar ett presentkort på vinstsumman för resa, boende, aktiviteter och matupplevelser som finns tillgängliga för köp på https://www.vikingline.se/
* Vinsten skall användas före 31.08.2022.
* Vinsten kan ej bytas ut mot pengar, ej heller överföras till en redan bokad resa.
* Deltagaren samtycker till att de kan erfordras att delta i publicitet utan vidare betalning, dock med uttryckligt samtycke.
* Kampanjen är öppen för alla förutom anställda på Visit Åland, Viking Line, deras familjer, nära samarbetspartners eller någon som varit med och arrangerat tävlingen.
* Genom att delta i tävlingen har du accepterat ovannämnda villkor.
* Viking Line och Visit Åland bistår i bokningen av vinsten men är inte ansvarig för genomförandet för själva resan.

För att delta i Viking Line Skandinavien AB:s tävlingar krävs en prestation från deltagaren, exempelvis svar på en specifik fråga och/eller en motivering. När du deltar i någon av våra online-tävlingar gäller även dessa generella regler (om inget annat anges).

1. Allmänt

Genom att delta i en tävling accepterar du att ska följa:
(a) dessa regler (som kan ändras av oss)
(b) att alla våra beslut avseende tävlingen i fråga är slutgiltiga och kan inte överklagas.

2. Vinster

Vinsterna i våra tävlingar är alltid personliga och får varken säljas eller ges bort till annan person. De kan inte heller bytas mot kontanter. Flera presentkort/brev kan inte användas som betalningsmedel av samma bokning.

3. Vinstskatt och extra kostnader

Våra tävlingsvinster är skattefria om de värderas till högst 1300 kronor. I annat fall betalas eventuell vinstskatt av vinnaren.

Viking Line ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).

4. Rätten av diskvalificera

Vi har rätten att diskvalificera deltagare om denne inte följt dessa generella tävlingsregler eller särskilda regler för en viss tävling.

5. ID-handlingar och specifika datum

Om en resa/kryssning utgör ett pris ansvarar vinnaren själv för att hen har giltiga id-handlingar till hands.

När vinsten kräver att resan ska ske på visst datum måste vinnaren kunna resa just det datumet. Vi kan tyvärr inte erbjuda alternativt datum.

6. Åldersgräns och restriktioner kring vem som får delta

Alla våra kryssningar från Stockholm har 20 års åldersgräns och därför gäller samma åldergräns för samtliga tävlingar om inget annat anges.

Tävlingarna är varken öppna för Viking Line-anställda, våra närmaste vänner, sponsorer eller andra företag som bidragit med priser till en särskild tävling, om inget annat anges.

7. Rättigheter

Om du deltar i en tävling genom att skicka in kreativt material (t ex bilder, teckningar eller namnförslag), ger du oss en oåterkallelig, global, för evig, royaltyfri licens att använda det inskickade materialet såsom vi finner lämpligt.

8. Information om vinnare

Vinnaren kontaktas personligen genom ett mejl, en kommentar på Facebook/Instagram eller ett telefonsamtal så snart som möjligt efter det att tävlingen avgjorts. Skulle vinnaren underlåta att svara har vi efter 48 timmar rätt att utse en ny vinnare.

9. Ansvar

Vinnaren godkänner att vare sig vi eller våra sponsorer har något ansvar för stöld eller förlust av vinsten, en inställd resa eller en personskada i samband med en kryssning i vår regi.

Facebook har ingen som helst delaktighet i eller ansvar för tävlingar som anordnas av oss på Viking Line.

10. Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med en tävling hanteras enligt Viking Lines Integritetspolicy.