Starta morgonen med chans till en ren bil! STAR FM ger dig tillsammans med OKQ8 chansen att vinna mängder med biltvättar varje morgon.

Så var redo att ringa 0200-11 12 12 från klockan 07:10! Då har Jesse och Alex öppnat telefonslussen till studion.

Tävlingen? Du får höra en del av en hitlåt, från 70-, 80, eller 90-talet. Men precis innan refrängen kommer försvinner ljudet, och då ska du istället ta vid och sjunga den! Du behöver absolut inte vara en duktig sångare utan bara klara av att kunna refrängen. Då kan du vinna ett presentkort på hela 1000 kr att spendera på biltvättar hos OKQ8!

1000 kr räcker exempelvis till att testa alla de fyra olika tvättprogrammen på OKQ8 eller varför inte hela 400 minuter i Tvätta Själv-Hallen?

Lycka till!

Att tvätta bilen på OKQ8 är ett hållbart alternativ
All kem i OKQ8 biltvättar är Svanenmärkt.
Allt spillvatten hanteras på hållbart sätt (med reningsverk och oljeavskiljare)
Tvätta hemma på gatan så går smutsvatten fullt av tunga metaller och partiklar ner i dagvattenbrunnar.

OKQ8 har tre olika tvättkoncept: Biltvätt, Snabbtvätt, Tvätta-själv

Biltvätt, Automattvätt med högtryck och skonsamma borstar. Vissa kör man in i och parkerar (Standard) och vissa dras man igenom på en bana (Conveyer). Du väljer ett program som passar dig.

Snabbtvätt, Högtryckssprutande lansar med schampo och avfettning mm i lansarna och borstarna. Allt finns på plats. Du betalar för tid och åtgång av medel.

Tvätta-själv, Här tvättar du bilen själv med egna
medel. Högtryck, dammsugare, (och ibland lyft) finns i uppvärmd hall. Tvättprodukter tar man med själv eller köper i butiken. Här betalar man för tiden man är i tvätta-själv hallen.

 

Tävlingsregler

Arrangören av denna tävling är Nordic Enterteinment Group Radio (NENT Group Radio) (org. nummer: 556365-3335, adress: Box 17115, 104 62 Stockholm). Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor och intygar att du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att delta i tävlingen.

Anställda inom NENT Group, MTG, OKQ8 och deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i NENT Groups tävlingar.

NENT Group Radio ansvarar inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan

NENT Group Radio står ej för reseförsäkring. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.


Om NENT Group inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren inom tio (10) dagar från det att tävlingen avgjorts, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.

NENT Group Radio förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

NENT Group Radio är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med NENT Groups integritetspolicy. NENT Group ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen. Vidare ansvarar NENT Group inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av NENT Groups webbsidor.