Under hela morgonen nu på torsdag 20 augusti har du chans att vinna en alldeles egen Studybuddy – lyssna på oss från kl.06!Få en bra start på skolstarten – skaffa en studybuddy!

En studybuddy är ingen vanlig lärare. Att äldre studenter som kommit längre i sin utbildning, hjälper yngre elever, har visat sig vara en mycket framgångsrik metod. Inte bara har våra studybuddies färska ämneskunskaper och en modern pedagogik, de är också en inspirationskälla och förebild som en grundskole- och gymnasieelever kan relatera till. Den personliga matchningen och närheten i ålder gör att de själva nyligen gått igenom liknande situationer som de elever som de hjälper. Detta gör att förståelsen mellan dem ökar och det blir enklare att se vad varje elev behöver för att nå sina mål med studierna.

För att nå bäst resultat, arbetar vi efter en väl beprövad struktur i vår undervisning. Modellen består av fyra hörnstenar; nuläget, målen, planen och verktygen. Utifrån dessa säkerställer vi att varje enskild elevs behov uppfylls.

Kontakta Studybuddy för fri rådgivning om läxhjälp.