Har du tillräckligt med pengar på banken för att investera i dig själv och dina drömmar? Nu har du chansen att vinna tusentals kronor i Nyckeln Till Frihet!

Varje morgon från den 15e till 26e januari klockan 06:30 i RIX MorronZoo kan du tävla i ”Nyckeln Till Frihet”.

Sä här vinner du

  • En röst räknar upp från 0 kr till 1000 kr, till 2000 kr, till 3000 kr, 4000 kr osv
  • Du väljer själv när du ska stoppa uppräkningen. Ju längre du väntar, desto mer kan du vinna…
  • OBS! När som helst under uppräkningen så kan dörren slås igen och då vinner du ingenting.

Har du tillräckligt med is i magen för att våga tävla och vinna tusentals kronor?

Lycka till!

 

Tävlingsregler – Nyckeln till Frihet
Arrangören av denna tävling är MTG Radio och stationen RIX FM. Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor och intygar att du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att delta i tävlingen.

Tävlingsperioden 2018-01-12 och 2018-01-26

Du deltar i tävlingen genom att på uppmaning ringa in till studion och vara med i tävlingen. Du kommer att höra ett bankvalv öppnas och ska sedan innan den stängs ropa ordet ”Stopp”, beloppet ökar och det gäller att ropa ordet innan dörren stängs.

För att vinna så måste tävlingsdeltagarna även svara rätt på ett antal kunskapsfrågor som ställs off-air.

Vinstspecifikation : Beroende på när du ropar ordet ”stopp” kan du vinna pengar upp till 10 000 kr som inbetalas på angivet konto inom en månad efter avslutad tävling. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren

MTG Radio följer Personuppgiftslagen. MTG Radio (org. nummer: 556365-3335, adress: Box 17115, 104 62 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen, vilka endast kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen i syfte att administrera tävlingen och dess ändamål (vinstadministration). Tävlande har rätt att få information om vilka uppgifter om denne som behandlas av MTG Radio genom att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran ställd till ovanstående adress, och kan också vända dig till denna adress för att begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift

Anställda inom koncernen MTG, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i MTG Radios/RIX FMs tävlingar.

MTG Radio/RIX FM är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför MTG Radio/RIX FMs rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan tekniskfunktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik, problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommer fram till MTG Radio, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter eller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.
MTG Radio/RIX FM ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.